مهاجرت به کانادا از طریق کار - تحصیل و سایر موارد توسط وکیل مهاجرت

مهاجرت به کانادا

بسیاری از مردم دنیا و از جمله ایرانیان کانادا را برای مهاجرت انتخاب می کنند. کشور کانادا دومین کشور وسیع جهان (از نظر مساحت) و یکی از کشورهای ثروتمند جهان است. طبق آمارهای رسمی کشور کانادا از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ برای هشت سال به عنوان بهترین کشور از نظر شاخص گسترش انسانی Human Development Index تشخیص داده شده است .  جالب است بدانید که در سایر سالها نیز این کشور همواره یکی از بهترین کشورها شناخته شده است. برای مثال آمار سال ۲۰۰۸ سازمان ملل کانادا را از این حیث در رتبه سوم قرار می دهد .

انتخاب کانادا برای مهاجرت و زندگی سرچشمه از نحوه سیاستگذاری های دولت کانادا و نیز برخورد مردم کانادا با مهاجران می گیرد. دولت کانادا همواره در ترغیب حمایت از مهاجرین کوشاست و با اعمال سیاستهایی که معروف به “موزائیک فرهنگی” است تلاش دارد که تازه مهاجرین ضمن حفظ فرهنگ اصیل خود در کنار سایر ساکنین کانادا زندگی نوین خویش را آغاز کنند. از سوی دیگر مردم کانادا که همواره در کنار تازه مهاجرین زیسته اند از این همزیستی لذت می برند و به آنان احترام می گذارند. کمتر کشوری در دنیاست که چنین با آغوش باز از مهاجران استقبال کند. مطالبی که هم اکنون پیش رو دارید  نگاهی عمیق تر به مسایل مهم مهاجرت دارد. ما بر این باورهستیم که تنها با داشتن اطلاعاتی عمیق نسبت به مسایل می توان درباره آنها به درستی تصمیم گیری کرد، به هیچ سازمان دولتی، شرکت خصوصی، وکیل مهاجرت، و یا هر گونه شخصیت حقیقی یا حقوقی ایرانی، کانادایی و یا … وابسته نیست. نوشته هایی که از وب سایتهای مختلف ترجمه می شوند، غیر رسمی بوده و ممکن است ترجمه به صورت ناقص و یا همراه با اشتباه صورت پذیرد.


ما هیچ مسؤولیتی در قبال اشتباهات موجود و یا تصمیمات خوانندگان مطالب به عهده نمی گیریم.